Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 895 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
17331217105982
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NGUYỄN VĂN HỮU
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 15:13:25
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 15:13:25
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 15:13:25
 • Hồ sơ 17331217105982 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
2
17331217105964
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • NÔNG THỊ PÂNG
 • - Ngày nộp: 26/10/2017 09:57:16
 • - Ngày tiếp nhận: 26/10/2017 09:57:16
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 09:57:16
 • Hồ sơ 17331217105964 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
3
17331217105919
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • PHẠM THẾ CÔNG (080445228)
 • - Ngày nộp: 25/10/2017 11:26:12
 • - Ngày tiếp nhận: 25/10/2017 11:26:12
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 17331217105919 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
4
17331217084261
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • BẾ TOÀN THẮNG (080276695)
 • - Ngày nộp: 25/08/2017 16:08:09
 • - Ngày tiếp nhận: 25/08/2017 16:08:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 16:08:09
 • Hồ sơ 17331217084261 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
5
17340117070095
 • - Về việc: Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
 • LÝ VĂN CHINH (080515729)
 • - Ngày nộp: 07/07/2017 08:09:32
 • - Ngày tiếp nhận: 07/07/2017 08:09:32
 • - Ngày dự kiến trả: 04/08/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 17340117070095 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Trùng Khánh
6
17331217052438
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN
 • - Ngày nộp: 30/05/2017 16:20:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2017 16:20:41
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 17331217052438 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
7
17111216120921
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • PHAN THỊ TUYẾT (080014582)
 • - Ngày nộp: 30/12/2016 15:49:17
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2016 15:49:17
 • - Ngày dự kiến trả: 06/01/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 17111216120921 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
8
17111216120896
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NÔNG THỊ HUYỀN (080278323)
 • - Ngày nộp: 29/12/2016 14:39:50
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2016 14:39:50
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 17111216120896 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
9
17111216110447
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • MA QUẢNG CHUẾN (080457909)
 • - Ngày nộp: 29/11/2016 08:58:44
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2016 08:58:44
 • - Ngày dự kiến trả: 02/12/2016 13:30:00
 • Hồ sơ 17111216110447 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
10
17111216110459
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NGUYỄN MINH SƠN (080014101)
 • - Ngày nộp: 29/11/2016 14:27:35
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2016 14:27:35
 • - Ngày dự kiến trả: 05/12/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 17111216110459 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
11
17070117100514
 • - Về việc: Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Cư trú ở một nơi).
 • HÀ THU HƯƠNG
 • - Ngày nộp: 20/10/2017 14:43:18
 • - Ngày tiếp nhận: 20/10/2017 14:43:18
 • - Ngày dự kiến trả: 03/11/2017 14:43:18
 • Hồ sơ 17070117100514 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Sở Tư Pháp
12
17331217105882
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • TRƯƠNG THÚY NGA
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 14:10:07
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 14:10:07
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 14:10:07
 • Hồ sơ 17331217105882 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
13
17331217084254
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
 • HOÀNG LÃNH ĐỒNG (080362014)
 • - Ngày nộp: 25/08/2017 14:22:04
 • - Ngày tiếp nhận: 25/08/2017 14:22:04
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 14:22:04
 • Hồ sơ 17331217084254 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
14
17331217063020
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • LÃNH THỊ THU
 • - Ngày nộp: 29/06/2017 16:10:32
 • - Ngày tiếp nhận: 29/06/2017 16:10:32
 • - Ngày dự kiến trả: 04/07/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 17331217063020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
15
17331217063027
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • HOÀNG VĂN CƯỜNG
 • - Ngày nộp: 30/06/2017 09:41:27
 • - Ngày tiếp nhận: 30/06/2017 09:41:27
 • - Ngày dự kiến trả: 05/07/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 17331217063027 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng