Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 980 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
17340117070095
 • - Về việc: Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
 • LÝ VĂN CHINH (080515729)
 • - Ngày nộp: 07/07/2017 08:09:32
 • - Ngày tiếp nhận: 07/07/2017 08:09:32
 • - Ngày dự kiến trả: 04/08/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 17340117070095 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Huyện Trùng Khánh
2
17331217052438
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN
 • - Ngày nộp: 30/05/2017 16:20:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2017 16:20:41
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 17331217052438 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
3
17111216120921
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • PHAN THỊ TUYẾT (080014582)
 • - Ngày nộp: 30/12/2016 15:49:17
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2016 15:49:17
 • - Ngày dự kiến trả: 06/01/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 17111216120921 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
4
17111216120896
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NÔNG THỊ HUYỀN (080278323)
 • - Ngày nộp: 29/12/2016 14:39:50
 • - Ngày tiếp nhận: 29/12/2016 14:39:50
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 17111216120896 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
5
17331217116536
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • LƯƠNG THỊ AN
 • - Ngày nộp: 14/11/2017 10:17:12
 • - Ngày tiếp nhận: 14/11/2017 10:17:12
 • - Ngày dự kiến trả: 26/12/2017 10:17:12
 • Hồ sơ 17331217116536 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
6
17111216110447
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • MA QUẢNG CHUẾN (080457909)
 • - Ngày nộp: 29/11/2016 08:58:44
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2016 08:58:44
 • - Ngày dự kiến trả: 02/12/2016 13:30:00
 • Hồ sơ 17111216110447 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
7
17111216110459
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NGUYỄN MINH SƠN (080014101)
 • - Ngày nộp: 29/11/2016 14:27:35
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2016 14:27:35
 • - Ngày dự kiến trả: 05/12/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 17111216110459 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
8
17331217063020
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • LÃNH THỊ THU
 • - Ngày nộp: 29/06/2017 16:10:32
 • - Ngày tiếp nhận: 29/06/2017 16:10:32
 • - Ngày dự kiến trả: 04/07/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 17331217063020 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
9
17331217063027
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • HOÀNG VĂN CƯỜNG
 • - Ngày nộp: 30/06/2017 09:41:27
 • - Ngày tiếp nhận: 30/06/2017 09:41:27
 • - Ngày dự kiến trả: 05/07/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 17331217063027 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
10
17331217063029
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
 • - Ngày nộp: 30/06/2017 10:15:06
 • - Ngày tiếp nhận: 30/06/2017 10:15:06
 • - Ngày dự kiến trả: 05/07/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 17331217063029 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
11
17331217063033
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • HOÀNG ANH TRƯỜNG
 • - Ngày nộp: 30/06/2017 10:49:50
 • - Ngày tiếp nhận: 30/06/2017 10:49:50
 • - Ngày dự kiến trả: 05/07/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 17331217063033 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
12
17331217063018
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NÔNG THỊ THƠM
 • - Ngày nộp: 29/06/2017 16:00:56
 • - Ngày tiếp nhận: 29/06/2017 16:00:56
 • - Ngày dự kiến trả: 04/07/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 17331217063018 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
13
17331217063017
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • NÔNG THỊ NGOAN
 • - Ngày nộp: 29/06/2017 15:38:53
 • - Ngày tiếp nhận: 29/06/2017 15:38:53
 • - Ngày dự kiến trả: 04/07/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 17331217063017 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
14
17331217052394
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • ĐÀM THỊ NGÀ (080423644)
 • - Ngày nộp: 29/05/2017 15:19:06
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2017 15:19:06
 • - Ngày dự kiến trả: 01/06/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 17331217052394 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng
15
17331217052410
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký biến động do xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc xóa thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất phù hợp với pháp luật.
 • SẦM THỊ KIM LAN (085001476)
 • - Ngày nộp: 30/05/2017 09:23:04
 • - Ngày tiếp nhận: 30/05/2017 09:23:04
 • - Ngày dự kiến trả: 02/06/2017 11:30:00
 • Hồ sơ 17331217052410 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ TP Cao Bằng